måndag 21 september 2009

Borg fast i nationalekonomiska teorier

Idag skulle regeringens budgetproposition presenterats, vilket i praktiken skedde igår inför massmedia istället för, som sig bör, inför vårt högsta demokratiska organ, riksdagen... Skäms Borg...

Borg som för övrigt verkar fastnat i gamla nationalekonomiska teorier istället för att se till verkligheten och den framgångslinje som tidigare existerat i Sverige med små klyftor i samhället, trygga människor och stark ekonomisk tillväxt.

Dagens budget visar tydligt att borgligheten väljer fel väg. Sverige halkar nu efter övriga Europa. Arbetslösheten är nu högre och ökar snabbare i Sverige än EU:s genomsnitt, den kommer snart att ligga på elva procent. Allvarligast är att ungdomsarbetslösheten närmar sig 30 procent. I övriga EU är knappt 20 procent av ungdomarna arbetslösa.

Regeringen väljer i det här läget att låna pengar för att permanent sänka skatten. Sveriges budgetunderskott är nästa år över 100 miljarder kronor. Snacka om oansvarigt och feltänkt.

Inga kommentarer: