tisdag 18 mars 2008

Kultursatsning i Färjestaden?!?

Sedan länge har det funnits ett behov av ett nytt bibliotek i Färjestaden, Ölands största ort. Det gamla är uttjänt och har sett sina bättre dagar såväl arbetsmiljömässigt för personalen som besöks- och utbudsmässigt för befolkningen...

Jag har tidigare hävdat att det bör satsas på ett Kulturens Hus Öland där bland annat ett nytt bibliotek kan få en central plats. En sådan kultursatsning i centrala Färjestaden skulle också innebära att biblioteksverksamheten kan finna en mer offensiv roll i samhället som nav och mötesplats för kultur och bildning.

Nu kan det skönjas ett spår av hopp när vi inför nästa budgetförhandling i kommunen i alla fall får upp projekteringen av ett nytt bibliotek på agendan. Men men med tanke på den svaga vilja till satsningar på kultur som kommunledningen visat hittills ska man väl inte hoppas för mycket...

Inga kommentarer: