måndag 24 mars 2008

Ett torrt skratt...

... påstås vårt kära kommunalråd Kent Ingvarsson lagt av när Ölandsbladet frågade honom kring Färjestadsföreningarnas "Vision Färjestaden" som innehåller krav för att utveckla Ölands största ort med sikte på 2010! Sedan gör han en klassik moderat och avvisar idéerna med att det innebär skattehöjningar... Kent vet att ta död på engagemang och kreativitet!

Själv måste jag säga att det är glädjande att föreningarna i Färjestaden sluter upp och aktivt tar ställning för utvecklingen av Ölands största samhälle. Många av de punkter som återfinns på föreningarnas kravlista i sitt initiativ sammanfaller med frågor som vi Socialdemokrater i Färjestaden drivit under senare år. Kan det skapas en bred uppslutning bakom krav som exempelvis ett kommunalt högstadium, ett Kulturens Hus Öland innehållande ett nytt bibliotek och samlingslokaler samt goda förutsättningar för fritidsgården och musikskolan att verka i samhället vore i alla fall jag djupt tacksam.

Kan vi tillsammans skapa en attraktiv kommun från norr till söder genererar vi även förutsättningar för en ökad inflyttning och en förbättrad skattekraft. Något som leder till att vår kommuns totala ekonomi stärks och pengar flyter till i kommunkistan. Pengar som är absolut nödvändiga om vi ska lyckas bibehålla och ha möjlighet att utveckla vår gemensamma välfärd.

Inga kommentarer: