söndag 16 mars 2008

Ett enat Öland...

Under början av det här året så har så diskussionen tagit fart kring organiseringen av våra offentliga åtaganden... den sk. ansvarskommitten och regionaliseringsfrågan är högaktuell i många politiska kretsar... även frågan om Öland, en kommun har dykt upp igen efter att ha legat i träda under en allt för lång tid.

I båda frågorna känns det som de flesta ledande politiker tassar på tå och inte riktigt vågar uttrycka någon åsikt i rädsla av att röra upp känslor hos medborgarna i så delikata frågor som kommungränser och känslomässig tillhörighet. Ren feghet i mitt tycke, är det någon som har ett ansvar att driva på debatten så är det vi förtroendevalda. Vi bör uttrycka en viljeinriktning, sedan kanske diskussionen visar att våra tidiga ställningstaganden inte håller hela vägen och att vi får omprioritera... men får vi inte debatten får vi heller aldrig möjlighet att väga olika argument för och emot varandra...

Men nu har så debatten tagit ny fart, ett uppfriskande inlägg gjordes från några av de socialdemokratiska kommunalråden från de norra delarna av vårt avlånga län. Tyvärr kan jag inte hålla med dem i alla slutsatser. Småland räcker inte till för en ny stroregion och framförallt så bör arbetsmarknadsregionerna behållas inom regionerna i mitt tycke. Därför ser jag ett Sydöstra Götaland som mer lämpligt där Småland utgör en stomme och även Blekinge och Östergötland finns med för att spetsa kompetensen så att säga... Tycker även att mitt eget partidistrikt är alldeles för lama i tidsaspekten... Om viljan och styrkan fanns kan vi mycket väl hitta en lösning för genomförande till 1/1 2011!

När det gäller Öland, en kommun så hoppas jag att vi kan hålla den tidtabellen! Ett enat Öland ser jag som en naturlig utveckling ur många synpunkter, återkommer gärna kring dessa. Den mest tydliga är dock demografin, vi behöver vara fler för att klara av de offentliga åtagandena och uppfylla våra medborgares behov. Demografin på ön har även förändrats starkt under senare år och utvecklingen kommer med all säkerhet att fortsätta. Därför behöver vi förändra de politiska strukturerna för att bemöta detta. Öland är inte tillräckligt stort för två centralorter, det är dags att rita om kartan och se verkligheten som den ser ut idag!

Inga kommentarer: