lördag 19 april 2008

Den kulturella tillgängligheten...

På kultur och fritidsnämnden igår var föredragningslistan som vanligt oerhört kort men den här gången var den dock allt annat än mager! Vi hade ett par principiella ärenden, därav två med en tyddlig ideologisk skiljelinje. Det första handlade om den kulturella tillgängligheten, eller avgfiten på utlåning på vissa media via biblioteken. Det andra handlade om skötseln av vår badplats i Färjestaden, Granudden!

I grunden är ju folkbiblioteken menade att avgiftsfritt tillhandahålla berättelser till befolkningen, ett sätt att vidga folkbildningen och öka den kulturella tillgängligheten av god litteratur. När riktlinjerna drogs upp för mer än hundra år sedan var den dominerande formen för berättelser det skrivna ordet i bokform. Idag vet vi att formerna ser annorlunda ut, vi har fortfarande böcker men vi går allt mer över till andra medier såsom exempelvis spelfilm.

Vet inte om det moderata gänget inte lever i den här verkligheten eller om man helt enkelt har andra premisser för varför man vill bibehålla avgifterna. Det kan väl inte vara så tokigt att man helst av allt även skulle vilja avgiftbelägga all utlåning från våra folkbibliotek...

Hur som helst så gick tack och lov nämndens majoritet på mitt yrkande om att slopa avgifterna på spelfilm och den kulturella tillgängligheten har blivit lite större i Mörbylånga Kommun!

I Granuddenärendet, som stötts och blötts mycket den senaste tiden i kommunen, hade vänstergruppen fått en förfrågan från Färjestadens GoIF om att arrendera badet och tillhörande hygienbyggnader samt kiosk. Förfrågan lämnades till nämnden vid mötet. Vår kära centerpartistiske ordförande hade också lagt ett förslag på nämndens bord, att avstå från kioskverksamhet under 2008 och förhnadla med närliggande Talluden om tillgång på toaletter för badgästerna...

Efter en stundtals kärv diskussion kunde nämnden, utan omröstning, besluta att i första hand förhandla om att badplatsen ska vara föreningsdriven i fullskala under 2008. Vissa borgerliga ledamöter, däribland ordförande Kjell, upplevde jag kände sig besvärade över vändningen som ärendet tog. Kan inte förstå varför man inte kan glädjas när drivande föreningar tar initiativ för utveckling och bevarande av viktiga samhällsfunktioner?!?

Inga kommentarer: